Thông báo về việc tuyển chọn gọi công dân nữ nhập ngũ năm 2018

2353

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-HĐ.NVQS ngày 01/8/2017 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Tân Bình về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo về việc tuyển chọn công dân nữ nhập ngũ năm 2018 cụ thể như sau :

  1. Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Gọi từ lứa tuổi thấp đến lứa tuổi cao.
  2. Tiêu chuẩn chính trị, đạo đức:
  3. a) Thực hiện theo hướng dẫn của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, thủ tục tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội.
  4. Tiêu chuẩn sức khỏe:

Tuyển những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe quy định của liên Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

5. Tiêu chuẩn học vấn:

– Trình độ từ trung cấp trở lên

– Tích cực tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

* Ưu tiên :

– Con, em của cán bộ quân đội, những trường hợp đăng ký tình nguyện

– Trường hợp, đăng ký tự nguyện thì xem xét phục vụ tại ngũ lâu dài trong quân đội.

Để biết thêm về thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Ban chỉ huy quân sự phường 6; địa chỉ : 225 đường Nghĩa Phát, phường 6 quận Tân Bình.

1./ Đồng chí Hồ Tấn Viết Duy Hưng  – Chỉ huy trưởng

2./ Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng        – Chỉ huy phó