Thông báo về việc đăng ký Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

1530

Thực hiện Công văn số 1992/STTTT-BCVT ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân phường thông báo :

1./ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, thì Chủ hộ kinh doanh, Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong,hochminhcity.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ (một cửa) của Sở Thông tin và Truyền thông (số 59 Lý Tự Trọng, quận I)

(Chi tiết về hướng dẫn nộp hồ sơ được đăng tải trên website của Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ : http://ict-hcm.gov.vn, mục dịch vụ công, Thủ tục hành hành chính công, Viễn thông Internet – Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng)

2./ Các Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đang hoạt động trên địa bàn phường tiến hành thực hiện việc đăng ký xin cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng thay cho Giấy xác nhận đủ điều kiện tạm thời đã được cấp.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/11/2018 đến 31/01/2019. Sau thời hạn trên, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động tạm thời xem như hết hạn.

  • Điều kiện đăng ký:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
  2. Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;
  3. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;
  4. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
  5. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
  6. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
  7. Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng./.