Thông báo về việc không mua đất bằng giấy tay và xây dựng trái phép tại khu đất công trình công cộng Phường 6 quận Tân Bình (Vườn Rau)

3047

Dự án quy hoạch xây dựng cụm trường học công lập chuẩn quốc gia Phường 6, quận Tân Bình sắp được triển khai thực hiện trong năm 2018; Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức các cuộc họp với sự tham dự của các đơn vị liên quan để thống nhất và phê duyệt gia hỗ trợ cho các hộ dân đang canh tác tại khu đất.
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo cho các hộ dân như sau:
Đối tượng được hỗ trợ khi dự án triển khai là những hộ dân đã có quá trình canh tác và kê khai trước đây. Những người mua đất bằng giấy tay và xây dựng trái phép sẽ không được hỗ trợ mà còn bị trừ vào chi phí cưỡng chế sau này.
Kể từ ngày 15/01/2018, các trường hợp xây dựng trái phép tại khu đất sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý, xử phạt theo Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
Theo đó, đối với hành vi xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm do hành vi trên gây ra theo Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định này.
Vì vậy, để tránh bị thiệt hại về tiền, của đề nghị người dân không được mua đất bằng giấy tay và xây dựng trái phép tại khu đất này.
Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo để các hộ dân, các Cấp ủy, Ban điều hành 8 Khu phố, Ban điều hành 75 Tổ dân phố được biết.
Ban biên tập.