Thông báo về việc tiến hành tiếp xúc, vận động các hộ chưa đồng thuận, chưa kê khai quá trình sử dụng đất tại khu đất công trình công cộng phường 6

255