Thông tin về Đường dây nóng của Thành phố

2060

Để đảm bảo an ninh trật tự và tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân đối với các cơ sở có kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm, khiêu dâm, kích dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân phường 6 thông tin đến nhân dân trên địa bàn phường có thể phản ánh các cơ sở có kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội theo 02 cách sau:

  1. Gọi đến số điện thoại đường dây nóng Thành Phố: 0888.247.247
  2. Gửi thư điện tử (email) đến hộp thư điện tử đường dây nóng Thành phố: duongdaynong@tphcm.gov.vn

Các thông tin phản ánh của người dân sẽ được Thành phố tiếp nhận và phối hợp với các quận, huyện kiểm tra và xử lý./