Thông tin về việc kê khai nhận tiền hỗ trợ đối với người dân có quyền và lợi ích liên quan tại khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình)

880

Việc cưỡng chế, tháo dỡ, giải tỏa các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp thuộc phường 6, quận Tân Bình trong thời gian qua được thực hiện đúng quy định pháp luật. Các trường hợp xây dựng nhà không phép đã được các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định đình chỉ thi công, quyết định giải tỏa thóa dỡ. Việc cưỡng chế, tháo dỡ tại khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình) đã lập lại trật tự về xây dựng, ngăn chặn tình trạng mua bán, sang nhượng đất, lấn chiếm trái phép.

UBND quận Tân Bình đề nghị người dân có quyền và lợi ích liên quan tại khu đất công trình công cộng (vườn rau phường 6, quận Tân Bình) thực hiện cung cấp thông tin, kê khai pháp lý, tình hình sử dụng đất, tình hình cư trú và đăng ký nhận kinh phí hỗ trợ. Những hộ gia đình, cá nhân có quá trình sử dụng đất trên phần đất thuộc Nhà nước trực tiếp quản lý nếu không có tranh chấp sẽ được xem xét giải quyết hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Địa điểm Ban kê khai:

1. Trụ sở UBND phường 6 – số 356A đường Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: 028. 38644358.

2. Trụ sở Công an phường 6 – số 17 đường Bành Văn Trân, phường 6, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: 028. 38646194.

3. Trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng – số 478 đường Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, số điện thoại liên lạc: 028. 38123428

– Tính đến ngày 20/01/2019 đã có trên 50 hộ gia đình, cá nhân tiến hành kê khai và 8 hộ đã nhận tiền hỗ trợ với số tiền hỗ trợ 8,033 tỷ đồng và đồng thời được UBND quận Tân Bình hỗ trợ thêm tiền thưởng là 5.000.000đ/hộ vì đã thực hiện kê khai trước Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

– Ngoài ra, đã có 12 hộ nhận phần quà Tết hỗ trợ của UBND quận Tân Bình với trị giá 6.000.000đ (bao gồm 5.000.000đ tiền mặt và 01 phần quà trị giá 1.000.000đ)

Ủy ban nhân dân phường 6 đề nghị bà con nhân dân có quyền và lợi ích liên quan tại khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cụm trường học công lập đạt chuẩn quốc gia cùng đồng thuận ủng hộ và chấp hành chủ trương, chính sách trong quá trình thực hiện dự án; cảnh giác trước các thông tin sai trái, bịa đặt; tuyệt đối không nghe theo lời xúi giục của các phần tử, đối tượng xấu; không cổ súy các bài viết, quan điểm lợi dụng vụ việc để kích động, chống phá của kẻ địch; mạnh dạn tố giác, báo tin cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý các hành vi lôi kéo, xúi giục nhận chuyển nhượng đất, xây dựng trái phép và những hành vi trái pháp luật khác trên khu đất quy hoạch.