Thư mời dự hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo phường với cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phường

375