Thư mời họp giao ban Bí thư chi bộ tháng 11/2017

190