Thư mời tham dự hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 54

224