Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

1403

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 1396/QĐ-UBND về Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nội dung Quyết định này, để được công nhận “Gia đình văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021, các gia đình cần đạt 04 tiêu chuẩn, gồm: Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nướcvà những quy định của thành phố, địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Gia đình hòa thuận, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không để con bỏ học, sinh con đúng quy định, chuyên cần lao động, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế gia đình; Hưởng ứng phong trào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp nhau giảm nghèo, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh mỹ quan đô thị – nông thôn mới.

Để được công nhận danh hiệu “Khu phố Văn hóa, Ấp văn hóa” giai đoạn 2017 – 2012, các khu phố, ấp cần đạt được 05 tiêu chuẩn, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền, ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp; Chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Về tiêu chuẩn “Chuẩn văn hóa nông thôn mới” giai đoạn 2017 – 2021, gồm: Giúp nhau phát triển kinh tế; Nâng cao chất lượng xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và các mô hình văn hóa; Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở; Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn; Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu rõ, các tiêu chuẩn cụ thể đối với “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Cơ quan văn hóa, Đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa” giai đoạn 2017 – 2021  trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.