Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020 – 2025.

60