Tổ chức học tập trực tuyến Chỉ thị 05-CT/TW năm 2018

1902

Thực hiện Thông báo số 83-TB/BTGQU ngày 21/12/2017 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tổ chức học tập Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được truyền hình trực tiếp lúc 8h ngày 22/12/2017 trên kênh HTV9. Đảng ủy phường 6 đã chỉ đạo cho các chi bộ, tổ dân phố triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia học tập.

Báo cáo tại hội nghị, PGS-TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), cho rằng phong cách của người lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng, trong kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo PGS-TS Phạm Ngọc Anh, tác phong khoa học là yếu tố đầu tiên, là tiền đề căn bản để xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu.

Có 4 tiêu chí của phong cách, tác phong khoa học của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Cụ thể: Phải có thói quen điều tra, nghiên cứu, khảo sát, thâm nhập vào đời sống thực tiễn; Xác định mục tiêu, công tác, lộ trình, bước đi, biện pháp thích hợp; Kiên định về nguyên tắc, mục tiêu nhưng linh hoạt về phương pháp; Trong lãnh đạo, hành động, điều hành, quản lý, phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Trao đổi về phong cách, tác phong dân chủ tập thể của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, PGS-TS Phạm Ngọc Anh cho rằng người đứng đầu các đơn vị cần lưu ý việc bàn bạc, trao đổi, lắng nghe ý kiến trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc đảm bảo thông tin trung thực và sát thực là yếu tố quan trọng để thực hiện dân chủ.

Dân chủ nhưng phải tập trung và luôn luôn phòng tránh căn bệnh “dân chủ hình thức”, “xa rời quần chúng”. Người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng phong cách, tác phong quần chúng, hòa đồng với quần chúng; luôn học hỏi quần chúng nhưng không theo đuôi quần chúng.

Đối với nội dung xây dựng phong cách gương mẫu làm gương của người đứng đầu, PGS-TS Phạm Ngọc Anh cho rằng, người lãnh đạo phải đi đầu tiên phong trong mọi công việc; dám nói, dám chịu trách nhiệm và giữ được cốt cách tốt, không tha hóa.

Một số hình ảnh được chụp tại các đơn vị

Trụ sở Uỷ ban nhân dân phường 6

Chi bộ Công an phường

Cán bộ, đảng viên Trường THCS Nguyễn Gia Thiều

Cán bộ văn thư học tập Chủ đề năm 2018 tại góc làm việc

Học sinh trường THCS Nguyễn Gia Thiều cùng tham gia lắng nghe học tập

Ban biên tập