Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 – Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khoá XII của Đảng

941

Sáng ngày 04/8/2018, tại Hội trường UBND Phường 6, Đảng uỷ phường tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 – Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII nhằm đánh giá quá trình lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng – chính quyền và vận động Nhân dân của Đảng bộ phường trong 6 tháng qua, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội năm 2018 để cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi Nghị quyết của Đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo xây dựng Phường nhà ngày càng đi lên. Về tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Đ/c Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND phường – Báo cáo viên cấp Quận; Đ/c Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng khối vận. Cùng với sự tham dự của các đồng chí là lãnh đạo HĐND, UBND, Công an phường, các đồng chí Đảng uỷ viên, chi uỷ các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ Phường 6.

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng Khối vận lên báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân 6 tháng đầu năm 2018 trên các nội dung: lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo công tác tổ chức – cán bộ; lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; lãnh đạo công tác an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy đã phát huy vai trò của các Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên Nhân dân ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vài trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh công tác đoàn thể…

Đồng thời, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan để từ đó rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả. Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2018, Đ/c Đặng Bình Yên trình bày các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; công tác nhân sự, đánh giá, phân loại công chức, viên chức; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Phường quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong sáng 04/8/2018, Hội nghị được nghe Đ/c Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng uỷ – Báo cáo viên cấp Quận quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp“; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, từ các nội dung đã lắng nghe, thảo luận tại Hội nghị, các Bí thư chi ủy trực tiếp phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 tới các bộ, đảng viên trong chi bộ, Đảng bộ.

Ban biên tập