Tọa đàm luật hộ tịch

1299

Ngày 8 tháng 6 năm 2017, Phòng Tư pháp quận Tân Bình tổ chức Tọa đàm chủ đề: “Công tác Hộ tịch, thực trạng và giải pháp” với thành phần tham dự gồm: Chủ tọa hội nghị: ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch Quốc tịch sở Tư pháp, lãnh đạo Phòng Tư pháp các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình và Lãnh đạo UBND và công chức Hộ tịch các phường trên địa bàn 6 quận.

Hội nghị Tọa đàm nhằm trao đổi một số nội dung sau hơn một năm triển khai thực hiện Luật Hộ tịch, một số khó khăn, vướng mắc; trao đổi nghiệp vụ trong việc thực hiện đăng ký hộ tịch, đề xuất, kiến nghị cơ quan cấp trên một số giải pháp nhằm tháo gỡ những trường hợp xảy ra trong thực tế nhưng chưa được pháp luật quy định, đặc biệt là thủ tục đăng ký cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký nhận cha, mẹ, con…

(Ban biên tập)