Trao học bổng năm học 2017 – 2018

1954

Trao nhận học bổng năm học 2017 – 2018

Với ý nghĩa thiết thực của việc trao tặng học bổng là mang tính hỗ trợ vật chất để khuyến khích động viên các em có hoàn cảnh khó khăn và cũng là phần thưởng đối với học sinh nên phải được trao tặng đúng đối tượng, thông qua ra soát từ các Ban công tác Mặt trận và Ban vận động Vì người nghèo; chi hội Phụ nữ, chi hội Khuyến học 8 khu phố, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo học bổng và tạo điều kiện cho các em học tập tốt hơn; đồng thời tiếp sức giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn có thêm điều kiện để chăm lo cho con em tiếp tục đến trường.

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động Vì người nghèo phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội khuyến học phường đã phối hợp tổ chức trao 80 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Khuyến học cho các em học sinh – sinh nghèo hiếu học, trẻ có nguy cơ bỏ học năm học 2017 – 2018.

Tham dự buổi trao nhận học bổng có sự tham gia của bà Phạm Thị Mai  – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Bùi Trường Thọ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; bà Nguyễn Thị Thu Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; bà Trần Thị Mỹ Dung – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng ban Vận động Vì người nghèo phường; các ông bà đại diện các ban ngành đoàn thể phường; cùng quý vị phụ huynh và 80 em học sinh – sinh viên các em học sinh được nhận học bổng.

Tại buổi trao nhận học bổng, bà Chu Thị Thư – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường báo cáo đánh giá hiệu quả của chương trình trao tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Minh Khai, Khuyến học cho các em học sinh trong năm học vừa qua và công tác chăm lo học bổng năm học 2017-2018. Trong năm học 2017 – 2018, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Ban vận động Vì người nghèo phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội khuyến học phường trao 80 suất học bổng với số tiền 96.300.000 đồng, cụ thể như sau:

– Học bổng Nguyễn Hữu Thọ: trao 33 suất cho các em cấp 1, cấp 2 với số tiền 37.300.000 đồng. Đã xuất quận trao 35 suất cho các em học sinh – sinh viên cấp 3 trở lên với sô tiền 48.700.000 đồng.

Học bổng Khuyến học: trao 38 suất cho các em học sinh – sinh viên nghèo vượt khó với số tiền 49.800.000 đồng.

Học bổng Nguyễn Thị Minh Khai: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 09 suất với số tiền 9.200.000 đồng.

Tại buổi trao nhận học bổng, ông Nguyễn Ngọc Giao – Chủ tịch Hội Khuyến học, thay mặt Ban tổ chức gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những mạnh thường quân, các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tích cực vận động đóng góp kinh phí, tạo điều kiện hỗ trợ những suất học bổng cho các em học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập.

 

 

Ban biên tập