Về tình trạng xả rác, che lấp các miệng thu nước ảnh hưởng đến hiệu quả thoát nước của hệ thống gây ngập cục bộ trên địa bàn Phường 6.

799

Qua theo dõi tình hình mưa và ngập nước, Trung tâm Chống ngập nhận thấy tại mốt số tuyến đường trên địa bàn thành phố có lượng rác rất lớn trên mặt đường trôi vào các miệng thu thu gây nghẹt và xuất hiện tình trạng ngập cục bộ mỗi khi có mưa; bên cạnh đó, tình trạng tập kết rác sinh hoạt không đúng nơi quy định, che lấp các miệng thu nước bằng những tấm gỗ, vải bạt cũng diễn ra phổ biến gây mất tác dụng thu và thoát nước của hệ thống cống, trong đó có địa bàn Phường 6 quận Tân Bình.

Để phát huy hiệu quả thu nước mặt đường, góp phần giảm ngập khu vực khi có mưa, Ủy ban nhân dân phường 6, quận Tân Bình thông báo đến ban điều hành 8 khu phố, ban điều hành 75 Tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường được biết, tuyên truyền, vận động người dân tập kết rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh khu vực, chung tay bảo vệ hệ thống thoát nước, không  dùng vải bạt, gỗ ván, gạch đá, rác thải lấp bít các miệng thu nước hầm ga trong mùa mưa và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp xả rác không đúng nơi quy định.

Ban Biên tập.