Về việc kiểm tra và tuyên truyền quy định về định mức điện cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

831

Nhằm giúp sinh viên và người lao động được hưởng đúng quy định về phương pháp tính giá điện và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên và người lao động an tâm học tập, công tác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4495/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, theo đó giá điện bình quân trên cả nước tăng từ 1622.01 đồng/01kWh lên 1720.65 đồng/01kWh, cụ thể giá điện sinh hoạt thấp nhất là 1.549 đồng/01kWh và cao nhất là 2.701 đồng/01kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Ủy ban nhân dân phường 6 quận Tân Bình thông báo về quy định tính định mức điện dành cho sinh viên và người lao động thuê nhà để ở; đồng thời đề nghị các chủ nhà trọ cam kết không thu tiền điện vượt quá quy định của Bộ Công Thương. Qu đó đề nghị các chủ nhà trọ liên hệ với các Công ty Điện lực Tân Bình để được cấp định mức điện theo quy định.

Ủy ban nhân dân quận Tân Bình phối hợp với các Công ty Điện lực Tân Bình sẽ tăng cường kiểm tra việc thực hiện bán giá điện đối với các chủ nhà cho thuê, xử lý đối với hành vi bán điện cao hơn giá điện của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật.

Ban biên tập.