Xử phạt khi vi phạm luật nghĩa vụ quân sự

1051

Ngày 18 tháng 11 năm 2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 6. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã tổ chức hội nghị phổ biến một số quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự  cho công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trên địa bàn.

Báo cáo viên đã phổ biến về hành vi vi phạm, các mức phạt tiền, phạt bổ sung, biện pháp khắc phục tương ứng với từng hành vi vi phạm được quy định tại Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.

Quy định xử lý hình sự và hình phạt tù tương ứng đối với tội phạm trốn, tránh Nghĩa vụ quân sự, tội cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra báo cáo viên minh họa một số phiên tòa xét xử hình sự tội phạm trốn, tránh Nghĩa vụ quân sự trong năm 2017 trên cả nước. Qua hội nghị giúp thanh niên, công dân phường 6 ý thức tôn trọng và hăng hái khám sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự đợt năm 2018.

Ban biên tập.