Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn phường”

2178

Nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện công tác vận động nhân dân, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả 01 năm thực hiện Kế hoạch 19-KH/ĐU ngày 25/4/2016 của Đảng ủy phường về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn phường” và Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 12/7/2016 của Đảng ủy phường về “Tổ chức thực hiện phong trào “3 đồng hành, 5 phối hợp”.

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2017, tại Bãi DIC – Thành phố Vũng Tàu, Đảng ủy phường 6 đã tổ chức Hội nghị tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn phường”.

Tham dự tọa đàm có đồng chí Phạm Thị Mai – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy/ Trưởng khối vận, Trưởng – Phó Ủy ban MTTQ phường, các đoàn thể chính trị – xã hội phường, cấp ủy chi bộ 8 khu phố, Ban công tác mặt trận khu phố, Trưởng – Phó các chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ khu phố.

Buổi tọa đàm là dịp cho Ban chấp hành các đoàn thể chính trị – xã hội phường; Trưởng, Phó ban công tác Mặt trận; Trưởng, Phó các chi đoàn, chi hội 8 khu phố có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức và hoạt động của các đoàn thể khu phố và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể khu phố, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình số 12-CTr/QU ngày 17/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn quận (giai đoạn 2015 – 2020)” và phong trào “3 đồng hành, 5 phối hợp” .

Hội nghị đã tập trung thảo luận rất sôi nổi và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong thời gian tới. Hội nghị thống nhất đề ra giải pháp: tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh của Mặt trận, các đoàn thể; các đoàn thể phường duy trì thường xuyên định hướng nội dung hoạt động cho khu phố; đa dạng hoá các hình thức tập hợp ở khu phố, tổ dân phố, phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên; Thường trực Đảng ủy phường duy trì lịch làm việc định kỳ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động, tạo điều kiện tốt để hỗ trợ cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động hiệu quả.

Hội nghị tọa đàm cũng là dịp đồng thời kết hợp giao lưu giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Trưởng, phó Ban công tác mặt trận; trưởng, phó các chi đoàn, chi hội 8 khu phố.

Ban biên tập.