Hội nghị Đại biểu HĐND quận và Phường 6 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7

2204

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường 6 tổ chức Hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình (đơn vị 05) và đại biểu Hội đồng nhân dân phường 6 tiếp xúc với hơn 120 cử tri phường 6 trước kỳ họp lần thứ Sáu của HĐND quận Tân Bình và trước kỳ họp lần thứ Bảy của HĐND phường 6.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đặng Bình Yên, thay mặt Tổ đại biểu HĐND quận thông báo về thời gian, địa điểm, dự kiến chương trình kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân quận Tân Bình, kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân phường (nhiệm kỳ 2016-2021); Báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri Phường 6 với Đại biểu HĐND quận qua đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ Năm HĐND quận Tân Bình và Thông báo về nội dung kỳ họp thứ Sáu (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân phường.

Đại biểu Nguyễn Anh Quang, thay mặt các Tổ đại biểu HĐND phường lên báo cáo kết quả giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri Phường 6 với đại biểu HĐND phường qua đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ Năm HĐND phường.

Cử tri phường 6 đã phát biểu 09 ý kiến, kiến nghị liên quan đến những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc như thời gian tiêm chủng miễn phí cho trẻ em; về thời gian lấy rác của các đường dây rác chưa hợp lý, xe lấy rác lớn mà các tuyến hẻm lại nhỏ (khu phố 6) làm hư hỏng tường nhà, đường; vấn đề ngập nước trong khu C30; các cơ sở kinh doanh ăn uống bê thui, sơn PU gây mùi khó chịu cho người dân xung quanh;…

 Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện Ủy ban nhân dân phường, Tổ đại biểu HĐND quận đã giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại đều được tập hợp, chuyển các ngành chức năng tham mưu trả lời trong thời gian sớm nhất nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri./.