Bầu cử Trưởng – Phó Ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021

2131

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 71/KHPH-UBND-MTTQ ngày 16/5/2018 của UBND phường 6 và UBMTTQ phường 6, quận Tân Bình về Tổ chức và hướng dẫn quy trình bầu cử Trưởng, phó khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021 trên địa bàn phường 6, trong 2 ngày 04 và 05/7/2018, đơn vị bầu cử khu phố 3 và đơn vị bầu cử khu phố 7 đã tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng và Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng của địa phương, nhằm để cử tri lựa chọn được người tín nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào công việc chung của khu phố. Và cũng là lần đầu tiên phường 6 tổ chức bầu cử Trưởng, phó khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021. Cuộc bầu cử lần này là dịp để nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình, đại diện mỗi hộ một cử tri thông qua lá phiếu thể hiện sự ủng hộ đối với ứng cử viên bầu vào chức danh Trưởng khu phố, Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch, đúng theo quy trình và quy định, thu hút đông đảo đại diện cử tri tham gia. Sau khi có kết quả bầu cử, Ủy ban nhân dân phường sẽ ban hành quyết định công nhận các chức danh Trưởng khu phố và Phó trưởng khu phố theo quy định, nhiệm kỳ của Trưởng – Phó khu phố là 2,5 năm tính từ ngày có quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân phường.