Chính sách pháp luật mới

824

Chính sách pháp luật mới

Tăng tiền đặt cọc đấu giá

Từ 1-7, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước từ 5% – 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá (quy định cũ là từ 1% – 15%).

Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, quản tài viên và trọng tài viên đã có thời gian hành nghề từ 2 năm trở lên sẽ được miễn đào tạo nghề đấu giá tài sản.

Đấu giá tài sản là bất động sản phải được niêm yết ít nhất 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (quy định cũ là 30 ngày)..

(Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định).

Công khai bản án

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, bản án, quyết định đó phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Việc công bố bản án, quyết định không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Bản án, quyết định được công bố phải bảo đảm chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho tiếp cận.

Không được sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật. Các thông tin về tên, địa chỉ, cá nhân, cơ quan, tổ chức và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình có trong bản án, quyết định của Tòa án phải được mã hóa.

(Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của TAND tối cao về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định).

Khởi kiện thừa kế quyền sử dụng đất không cần qua hòa giải

Từ 1-7, đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất mà chưa được hòa giải tại UBND cấp xã thì được xác định là chưa có đủ điều kiện khởi kiện, trừ các tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất.

Đối với vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản mà trước ngày 1-1-2017, Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện hoặc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì lý do thời hiệu khởi kiện đã hết, nhưng theo khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự 2015 thời hiệu khởi kiện vụ án đó vẫn còn, thì người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án. Với vụ án đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực của pháp luật thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

Đối với vụ án dân sự chia tài sản chung là di sản thừa kế đã hết thời hạn 10 năm, từ thời điểm mở thừa kế mà trước ngày 1-1-2017, Tòa án đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả lại đơn khởi kiện vì chưa đủ điều kiện khởi kiện chia tài sản chung, nhưng theo khoản 1 Điều 623, điểm d khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 thời hiệu khởi kiện vẫn còn, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện theo quy định. Đối với vụ án đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thì người khởi kiện không có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó.

(Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 192 Bộ luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 về trả lại đơn khởi kiện, quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định).

Xử lý tài sản chìm, đắm dưới biển

Tài sản chìm đắm có giấy tờ, tài liệu hoặc ký, mã hiệu có thể xác định được tên và địa chỉ chủ sở hữu, trong 3 ngày từ ngày nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền thông báo cho chủ sở hữu theo địa chỉ được tìm thấy.

Trường hợp tài sản chìm đắm chưa xác định được chủ sở hữu, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo 3 lần liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương để tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo lần cuối, chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện hợp pháp phải liên lạc với cơ quan thông báo để làm thủ tục nhận tài sản hoặc thực hiện nghĩa vụ trục vớt tài sản chìm đắm.

Với tài sản chìm đắm là di sản văn hóa dưới nước thuộc loại di tích lịch sử – văn hóa, bảo vật quốc gia… thì chuyển giao cho cơ quan quản lý về di sản văn hóa dưới biển; Tài sản thuộc lĩnh vực quốc phòng thì chuyển giao cho cơ quan quân sự; Tài sản thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, chuyển giao cho cơ quan công an.

(Nghị định số 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định).

Đối tượng được mua phần mềm ngụy trang ghi âm, ghi hình

Từ 5-7, các thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị chỉ được bán cho các đối tượng được pháp luật cho phép sử dụng ghi âm, ghi hình bí mật, gồm: Cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp ghi âm, ghi hình bí mật theo điều kiện, thẩm quyền, thủ tục về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

Các cơ sở kinh doanh chỉ được sử dụng nhân viên từ đủ 18 tuổi trở lên; có đủ năng lực hành vi dân sự; không nghiện ma túy. Không sử dụng nhân viên là người đang bị trong thời gian điều tra, truy tố, xét xử; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; người đang thời gian được tha tù trước thời hạn có điều kiện; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ…

(Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, có hiệu lực thi hành từ ngày 5-7).

Đưa thông tin của trẻ em lên mạng

Từ 1-7, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em; riêng với trẻ từ đủ 7 tuổi trở lên, phải có thêm sự đồng ý của trẻ.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải cảnh báo hoặc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải có công cụ kiểm soát thời gian, tránh tình trạng trẻ nghiện trò chơi điện tử.

(Nghị định 56/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, có hiệu lực từ ngày 1-7 quy định).

Theo báo Pháp luật Tp.HCM.