Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến cải cách hành chính của công chức, viên chức trẻ”

1047

* 8g30″:

Ngày 28 tháng 7 năm 2018 tại Nhà văn hóa lao động quận Tân Bình, Ủy ban nhận dân quận Tân Bình tổ chức hội thi Cải cách hành chính, đến tham dự có đồng chí Châu Văn La – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Tại hội thi Ủy ban nhân dân Phường 6 đã tham gia 3 phần dự thi là: giới thiệu về Cải cách hành chính của phường, thi kiến thức và thi tiểu phẩm về “đăng ký Bảo hiểm y tế trực tuyến”

Phần thi kiến thức Phường 6 trả lời đúng 9/10 câu hỏi.

Phần thi tiểu phẩm:

* 12g05″: Kết thúc hội thi tranh tài giữa 9 đội thi, Ủy ban nhân dân phường 6 đạt giải 3 toàn đoàn.

Ban biên tập