Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường 6 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

992

Ngày 18 tháng 3 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh phường 6 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức long trọng.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường 6 nhiệm kỳ VII, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm kỳ VIII.

Qua đó Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII gồm 11 đồng chí và đồng chí Nguyễn Văn Hưởng được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ VIII, đ/c Nguyễn Đăng Trừng được bầu là Phó Chủ tịch Hội.