Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường 6, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

1529
Ngày 16/3/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường 6 đã tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2014- 2019. 81 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận khu phố, các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp xã hội trên địa bàn phường đã về dự.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường và các tổ chức thành viên đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đóng góp các ý kiến thiết thực với HĐND, UBND về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn phường. Phối hợp tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Thành phố, chương trình của Quận ủy, của Đảng bộ phường về quản lý đất đai, quản lý đô thị. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” đem lại hiệu quả thiết thực; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm tăng lên rõ rệt, có 8/8 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn hóa. Cuộc vận động quỹ “ Vì người nghèo”, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, 100% gia đình chính sách được thăm hỏi tặng quà, nhiều hội viên, đoàn viên, sinh viên, hộ nghèo được vay vốn đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Xây dựng, sửa chữa chống dột 09 nhà, hỗ trợ 139 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, tặng thẻ Bảo hiểm y tế và trợ cấp khó khăn đột xuất, chăm lo nhân các ngày lế Tết với số tiền 415,46 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức thành viên liên tục nhiều năm liền đạt và giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử 31 ông bà vào Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa XIV và cử đại biểu đi dự đại hội MTTQ quận lần thứ XII. Căn cứ vào thành tích đạt được, UBND  phường 6 đã biểu dương 8 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ vừa qua./.

Ban Biên tập