Đảng ủy phường tổ chức triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội

1025

Sáng ngày 08/4/2018, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt Kết luận số 21/KL-TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội (gọi tắt Nghị quyết 54 của Quốc hội) về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Về tham dự Hội nghị có sự tham dự của Đ/c Phạm Quốc Văn – Tiến sĩ/Giảng viên Trường Học viện Lục quân, khoa Quân sự – Báo cáo viên tại Hội nghị; Đ/c Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường và các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, các đồng chí Bí thư Đảng bộ bộ phận, chi ủy các chi bộ trực thuộc và 298 đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại Hội nghị, Đ/c Phạm Quốc Văn triển khai Nghị quyết 54 xác định 5 lĩnh vực điều chỉnh gồm: Thẩm quyền quản lý đất đai, thẩm quyền quản lý đầu tư, thẩm quyền quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền và cơ chế tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý. HĐND giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND xem xét, quyết định. Các nội dung này bao gồm: Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách Thành phố hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế – xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

Các đề án bao gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí; Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đ/c Phạm Quốc Văn nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng, là giải pháp đột phá để phát huy lợi thế, giải quyết các thách thức giúp TP phát triển nhanh, bền vững hơn, cùng cả nước, vì cả nước ./.

Ban biên tập