Đánh giá khảo sát cán bộ phường 6 qua màn hình Ipad

1567

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của cơ quan, chính quyền Phường 6, cũng như thuận lợi cho người dân có thể giám sát, đánh giá, góp ý cán bộ công chức phường 6.

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân phường 6 đã lắp đặt hệ thống khảo sát khách hàng tại các quầy tiếp nhận hồ sơ hành chính như: Địa chính – Xây dựng, Tư pháp – Hộ tịch, Sao y – Chứng Thực, Bảo hiểm y tế, Chính sách – Lao động thương binh xã hội, Thuế đất phi nông nghiệp và 01 máy để đánh giá, góp ý toàn bộ cán bộ công chức Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trật tổ quốc, Ban ngành, đoàn thể phường 6.

Việc lấy ý kiến khảo sát của ngươi dân qua màn hình Ipad rất thuận lợi và dễ dàng.

Cách làm như sau:

Bước 1: Chọn cán bộ giải quyết hồ sơ hoặc cán bộ cần góp ý, phản ánh

Bước 2: Chọn câu trả lời theo câu hỏi ghi sẵn. Bấm chọn “Gửi”

Bước 3: Chấm chọn “Gửi phản hồi khác”

 

Ban biên tập