Đường dây nóng hỗ trợ trẻ em

1058

ĐƯỜNG DÂY TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM

Nhẳm tăng cường các giải pháp chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo nhân dân trên địa bàn đường dây nóng trợ giúp khẩn cấp cho trẻ em như sau:

+ Gọi: 18001567 (Cục trẻ em)

+ Gọi: 1900545559 (Trung tâm công tác xã hội trẻ em thành phố)

+ Gọi 113180009069 (Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố, trong thời gian hành chính).

Ban biên tập