Gạc Ma – 30 năm một tượng đài

1988

Nguồn: Vnexpress