Giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chính

4405

Bắt đầu từ ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân phường 6 thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính ngoài giờ hành chính từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 00 vào ngày thứ Hai hàng tuần đối với các lĩnh vực: Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Nhà đất; Sao y – Chứng thực.