HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH VAY VỐN KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID – 19

284

Thực hiện Công văn số 1582/HCM-TH-KSNB ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19;

Thực hiện Công văn số 158/KT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Phòng Kinh tế về việc tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Ủy ban nhân dân phường 6, quận Tân Bình thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường 6 gặp khó khăn, thiệt hại do dịch Covid – 19, cần tháo gỡ khó khăn xin liên hệ với Ủy ban nhân dân phường 6 để Ủy ban nhân dân phường tổng hợp báo cáo Phòng Kinh tế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận thuận lợi cơ chế chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban nhân dân phường 6 thông báo đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường 6 được biết./.