Các hoạt động của Đoàn TN Phường 6 tháng thanh niên năm 2018

2336

Sáng ngày 11/3/2018 tại khuôn viên sinh hoạt văn hóa – thể dục thể thao phường 6 tuổi trẻ Cụm thi đua số 2 gồm các phường  6,7,8,9,10 ra quân thực hiện chuỗi hoạt động trong tháng thanh niên năm 2018 nhằm chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2018 và thực hiện chủ đề năm 2018 “Tuổi trẻ sáng tạo” với một số hoạt động tiêu biểu như sau:

Hoạt động 1: Thực hiện dọn dẹp vệ sinh, dọn cỏ để trồng cây xanh, thực hiện công trình thanh niên Cụm 2 “Mảng xanh thanh niên” tạo mảng xanh cho khuôn viên sinh hoạt văn hóa – Thể dục thể thao phường 6.

Tuổi trẻ cụm 2 tiếp tục tận dụng tái chế vỏ bánh xe cũ sơn màu để tạo thêm màu sắc cho không gian khu sinh hoạt thêm màu sắc sinh động hơn. Trồng hơn 20 cây xanh các loại lớn nhỏ tạo không gian xanh chung cho cộng đồng dân cư.

Hoạt động 2: Ký kết thực hiện mô hình, công trình sáng tạo để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2018 “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”

Hoạt động 3: Hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm 2018 với sự tham gia của 33 bạn bí thư chi đoàn khu phố của Đoàn Cụm 2 (Phường 6,7,8,9,10).

Hoạt động 4: Tổ chức tập huấn kỹ năng sống và kiến thức tiền hôn nhân cho đoàn viên, thanh niên.

_ Ban biên tập_