HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI NHÂN DÂN, VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6 QUẬN TÂN BÌNH NĂM 2023

772

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn phường 6 quận Tân Bình, triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chỉnh và hoàn thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” ”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết các thủ tục hành chính, ghi nhận và đề xuất các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong thục hiện thủ tục hành chính,

Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2023, tại Hội trường phường 6, Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Lâm Mạnh Cường, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường; đồng chí Lê Thị Hòa, Đảng ủy viên – Chủ tịch UB.MTTQVN phường; đồng chí Nguyễn Thiện Hoàng, Đảng ủy viên – Trưởng Công an phường; cùng các đồng chí đại diện ĐU, UBND, UB.MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, Công an, Phường đội, trạm y tế và các đồng chí Bí thư Đảng bộ Bộ phận, Bí thư chi bộ khu phố, Khu phố Trưởng 8 khu phố, Ban điều hành 75 Tổ Dân phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lâm Mạnh Cường, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và những vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

    Quan cảnh Hội nghị


Đồng chí Lâm Mạnh Cường, Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường,
báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại Hội nghị

Chủ tọa và điều hành hội nghị, đồng chí Lâm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường, đã gợi ý các nội dung để đại biểu tập trung có ý kiến. Đa số các đại biểu và Nhân dân dự hội nghị đều phấn khởi trước những kết quả đạt được của phường trong thời gian năm qua.

Tại hội nghị có 08 ý kiến của Nhân dân phát biểu trong đó có 03 ý kiến liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về cấp Căn cước Công dân cho người không có giấy tờ tùy thân, không xác định được hộ khẩu thường trú; việc xác định định danh điện tử cho trẻ em; việc làm khai sinh và cấp mã số định danh cho trẻ em. Các ý kiến còn lại liên quan đến vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường.

Đồng chí Lâm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường và đồng chí Nguyễn Thiện Hoàng, Trưởng Công an phường đã giải trình, trả lời làm rõ những vấn đề mà các đại biểu, Nhân dân quan tâm trong phạm vi thẩm quyền. Các đồng chí tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân trên địa bàn, đồng thời sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến và tổng hợp những đề xuất của Nhân dân để báo cáo cấp trên đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền.


Đồng chí Nguyễn Thiện Hoàng, Trưởng Công an phường trả lời tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy phường, đã đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân và Công an phường. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy Công an phường tập trung tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Định hướng cho thời gian tới đồng chí chỉ đạo:

– Tiếp tục tuyên truyền, cung cấp thông tin và giải thích chủ truơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nuớc về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường.

– Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân gặp phải trong thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ, giải quyết hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết đối với truờng hợp không thuộc thẩm quyền.

– Nâng cao vai trò, trách nhiệm của nguời đứng đầu cơ quan, công chức tham muu giải quyết thủ tục hành chính.

– Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân.


Đồng chí Nguyễn Thành Danh, Bí thư Đảng ủy phường, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lâm Mạnh Cường, Chủ tịch UBND phường – Chủ tọa Hội nghị,
tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị.

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, thẳng thắn, trung thực, cởi mở, hợp tác, đã tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân được tham gia phát biểu ý kiến về những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ giữa chính quyền và Nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân,  củng cố, tăng cường sự thống nhất khối đại đoàn kết toàn dân./.