Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về biên giới, biển đảo

1071

     Sáng ngày 21/4/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội Đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” quận Tân Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền về biên giới, biển đảo và vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2015.

Đến tham dự Hội nghị có Ông Châu Hoàng Thanh, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Thành phố; Bà Lê Thị Kim Hồng, Phó Bí thư Quận ủy; Ông Lê Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”; cùng các ông bà là đại diện các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên Mặt trận; các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam 15 phường.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo Tổ quốc, trong năm 2016, hệ thống MTTQ quận, phường, khu phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 195 cuộc tuyên truyền với 17.541 lượt người tham gia. Cụ thể: Tổ chức các hoạt động phát động tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, các giới, các tầng lớp nhân dân về tình hình Biển Đông; Tổ chức các buổi hội nghị chuyên đề báo cáo về tình hình biển Đông, tình hình biển đảo Việt Nam, tình hình về kinh tế – xã hội, đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống tại Trường Sa; kết hợp chiếu phim tư liệu “Biển đảo Việt Nam-Nguồn cội tự bao đời” để qua đó khơi dậy lòng yêu nước, ý thức của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.


Đối với công tác vận động quỹ, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Hội đồng quản lý quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” quận đã có nhiều phương thức tổ chức vận động quỹ như : phát động các ban ngành, đoàn thể, MTTQ 15 phường và các đơn vị, tổ chức thành viên tham gia đăng ký ủng hộ với chỉ tiêu phấn đấu vận động trong năm 2016 là trên 1,100 tỷ đồng; tham mưu Quận ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị vận động tất cả cán bộ, công chức, lực lượng võ trang, đảng viên trong quận trích 01 ngày lương ủng hộ Quỹ; gửi thư ngỏ phát động đợt vận động cao điểm ủng hộ quỹ … Kết quả tính đến ngày 31/12/2016, Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” quận đã tiếp nhận tổng số tiền 1.498.005.300 đồng, đạt 153,13 % chỉ tiêu thành phố giao. Đồng thời, từ nguồn qũy vận động Hội đồng quản lý quỹ đã tiến hành chăm lo cho các đối tượng với tổng số tiền 174.604.300 đồng.


Tại hội nghị, Ông Lê Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Đồng Quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” quận Tân Bình phát động đảng viên, cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” với chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2017 là 1 tỷ 505 triệu đồng, trong đó cấp quận vận động 540 triệu đồng, cấp phường vận động 965 triệu đồng.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bà Lê Thị Kim Hồng đã nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận các kết quả của hệ thống Mặt trận đạt được trong năm 2016, đồng thời đề nghị hệ thống MTTQ các cấp tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và các nhiệm vụ quốc phòng An ninh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, giới thiệu những chính sách đúng đắn, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo và sự đóng góp của các ngành kinh tế vào phát triển kinh tế biển. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.
Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã trao tặng giấy khen cho 25 tập thể và 12 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền và vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2016.

Nguồn: Bản tin quận Tân Bình