Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân

1370

Ngày 07/4/2017, Ban Thanh tra nhân dân phường 6 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016. Đến tham dự Hội nghị có sự hiện diện của bà Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình; bà Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Trần Minh Vũ – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; cùng các ông, bà đại diện Hội đồng nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực các đoàn thể phường; đại diện cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận 8 khu phố.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2018.

Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018, gồm 9 thành viên:

  1. Ông Nguyễn Việt Dũng , giữ nhiệm vụ Trưởng ban, phụ trách khu phố 1;
  2. Ông Lê Tiến Dũng , giữ nhiệm vụ Phó Trưởng ban, phụ trách khu phố 4;
  3. Ông Huỳnh Tấn Khiêm , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 2;
  4. Bà Vũ Thị Thu Nhường , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 3;
  5. Ông Phạm Công Thức , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 3;
  6. Ông Vũ Đình Công , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 5;
  7. Ông Nguyễn Viết Thuận , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 6;
  8. Ông Trần Ngọc Hà , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 7;
  9. Ông Nguyễn Dũng Tiến , giữ nhiệm vụ Thành viên, phụ trách khu phố 8.

Hội nghị thông qua dự thảo Quy chế hoạt động Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018 căn cứ theo Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thanh tra nhân dân là:

1. Giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở phường trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và giám sát việc thực hiện kiến nghị đó;

2. Xác minh những vụ việc do Chủ tịch ủy ban nhân dân phường giao;

3. Tham gia việc thanh tra, kiểm tra tại phường theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu, cử người tham gia khi được yêu cầu;

4. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xử lý vi phạm theo thẩm quyền và khắc phục những sơ hở, thiếu sót được phát hiện qua hoạt động giám sát, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan tổ chức, đơn vị;

5. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường các hình thức động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện sai phạm và có thành tích trong công tác;

  1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do pháp luật quy định.

Hội nghị cũng nhận được sự chỉ đạo sâu sát của bà Đỗ Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình và bà Phạm Thị Mai – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường định hướng cho hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ sắp tới của Ban Thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ 2016-2018./.