Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

1142

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó, tuyên truyền rộng rãi, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, chủ trương của Đảng đã đề ra, ngày 12/01/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân, Đảng ủy phường đã tổ chức Hội nghị học tập, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng  Bình Yên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Chu Thị Thư – Phó Chủ tịch HĐND phường; các đồng chí Đảng ủy viên; các đồng chí chi ủy các đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Đặng Bình Yên cũng đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền năm 2018 và tuyên truyền một số vấn đề liên quan đến dự án đầu tiên xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia phường 6, Quận Tân Bình tại khu đất công trình công cộng (Người dân thường gọi là Khu vườn rau Lộc Hưng)