Hội nghị tuyên truyền pháp luật về PCCC

1325

Ngày 14 tháng 12 năm 2017 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường 6 diễn ra Hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy do Ủy ban nhân dân phường 6 phối hợp Trung tâm 4-10 thuộc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Tại hội nghị Báo cáo viên Lê Dương Linh đã cung cấp một số kiên thức về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các phương pháp cứu hộ, cứu nạn, cách thoát hiểm và chống cháy lan trong khu dân cư khi có sự cố cháy xảy ra. Đây là những kiến thức hết sức hữu dụng, giúp nhân dân cảnh giác trong công tác phòng cháy, trang bị cho nhân dân cách thức tự bảo vệ, thoát hiểm khi có cháy.

Ban biên tập