Hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Đang

796

Ngày 28/9/2017, Ban An toàn giao thông phường 6, Đoàn Thanh niên phường 6 phối hợp với Chi đoàn Trường Trung học cơ sở Trần Văn Đang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các em học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Văn Đang, phường 6, quận Tân Bình.

Gần 250 học sinh khối lớp 6 và lớp 8 Trường Trung học cơ sở Trần Văn Đang  đã được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông quận Tân Bình phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật Giao thông đường bộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường và thói quen, ý thức tham gia giao thông trong học sinh, thanh thiếu niên.

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào trường học, qua đó tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông của học sinh.

_Ban biên tập_