Hội nghị tuyên truyền về Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới và Luật Bảo vệ trẻ em 2016

1149

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến bình đẳng giới và các kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình, vào ngày 29/6/2017, tại Hội trường Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân phường 6 phối với Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2016 cho đối tượng các hộ gia đình trên địa bàn phường 6.

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Nhung – Báo cáo viên pháp luật cấp quận đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Luật trẻ em 2016; thực trạng về tình hình bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong thời gian qua. Cũng tại Hội nghị, các thắc mắc về phòng chống bạo lực gia đình cũng được báo cáo viên giải đáp cụ thể; qua đó đã phần nào nâng cao nhận thức cho các hộ gia đình về công tác phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình; công tác can thiệp và xử lý các vụ bạo lực gia đình nhằm góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Ban biên tập.