Kỳ họp thứ Mười một Hội đồng nhân dân phường 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021

815

Sáng ngày 27/7/2019, Hội đồng nhân dân phường 6 tổ chức Kỳ họp thứ Mười một Hội đồng nhân dân phường, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có ông Trần Hữu Long – Phó Trưởng ban kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân Quận; ông Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; bà Bùi Thị Ánh Nguyệt – Phó Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn Thành Danh – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đại biểu HĐND phường, Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban điều hành khu phố, Trưởng Ban công tác mặt trận và Trưởng các ban ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phường.

Tại kỳ họp, đại diện Thường trực HĐND phường trình tờ trình dự kiến chương trình kỳ họp thứ Mười một; báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND phường và kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2019; tờ trình chương tình giám sát của HĐND năm 2020.

Lãnh đạo UBND phường báo cáo tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm năm 2019; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười một HĐND phường; và trình HĐND một số tờ trình.

– Thường trực UB.MTTQ VN phường thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền trong 6 tháng đầu năm 2019.

– Ban Kinh tế – Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo thẩm tra một số tờ trình của UBND phường.

Phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu với 22 nội dung được đề cập: về quản lý trật tự đô thị, quản lý xây dựng, hệ thống thoát nước, nâng cấp hẻm, giải quyết các vấn đề vệ sinh môi trường, an ninh trật tự… Tại phiên thảo luận, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường đã trả lời, giải trình và ghi nhận đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu, cũng như có kế hoạch bổ sung vào phương hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Trên cơ sở thảo luận thống nhất cao, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 7 Nghị quyết: Nghị quyết Chương trình kỳ họp thứ Mười một; Nghị quyết giám sát của HĐND năm 2020; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát; Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về kết quả thu chi 6 tháng đầu năm và ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung sử dụng nguồn kết dư ngân sách phường năm 2018; Nghị quyết danh mục các công trình năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Bình Yên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn phường ổn định, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND phường. Tuy nhiên, công tác thu thuế đất Phi nông nghiệp đạt tỷ lệ còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Tình hình tái lấn chiếm lòng lề đường vẫn còn xảy ra, hoạt động thu gom rác của các tổ rác dân lập còn bất cập. Do đó, yêu cầu UBND phường quyết liệt chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND phường, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh đã đề ra trong năm 2019. Các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường vai trò giám sát, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng Phường 6 văn minh, nghĩa tình./.