Ngày pháp luật Chủ đề: “Luật Hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản hướng dẫn thi hành”

734
  1. Ngày 18 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân phường 6 phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường 6 tổ chức hội nghị Ngày pháp luật với chủ đề: “Luật Hoạt động chữ thập đỏ và các văn bản hướng dẫn thi hành” cho hội viên Hội chữ thập đỏ và nhân dân trên địa bàn phường. Báo cáo viên là ông Phạm Văn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình đã phổ biến các nội dung chính của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Hội nghị cũng trao đổi về ý nghĩa nhân văn của việc tham gia tình nguyện hiến máu, hiến lấy mô và hiến lấy xác, đồng thời hướng dẫn thủ tục để hội viên, bà con nhân dân thực hiện khi có nhu cầu hiến máu, hiến mô và hiến xác cho y học.

(Ban biên tập bản tin phường 6).