Ngày pháp luật với chủ đề “Luật Khiếu nại – Luật Tố cáo”

944

Ngày pháp luật với chủ đề: Luật Khiếu nại – Luật Tố cáo

Ngày 01/9/2017, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phường 6 tổ chức Ngày pháp luật với chủ đề “Luật Khiếu nại – Luật Tố cáo”. Đến tham dự buổi tuyên truyền có sự tham gia của Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận 8 khu phố; Tổ trưởng 75 tổ dân phố; hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6.

Ông Đỗ Quang Lý – Báo cáo viên cấp quận/Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, như:

– So sánh sự khác biệt của khiếu nại và tố cáo;

– Nêu rõ trình tự, thủ tục, hình thức, thời hiệu, thời hạn khiếu nại, tố cáo;

– Quyền và nghĩa vụ của người đi khiếu nại, tố cáo;

– Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

– Những hành vi nghiêm cấm trong khiếu nại, tố cáo;…

Khiếu nại: Là việc đề nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tố cáo: Là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Ban biên tập