Nhân sự mới Ban điều hành 8 Khu phố nhiệm kỳ (2018 – 2021)

1133

Từ ngày 04 tháng 7 năm 2018 đến ngày 21 tháng 7 năm 2018, Ban công tác mặt trật 8 khu phố phường 6 quận Tân bình đã tổ chức Bầu cử Trưởng, phó Khu phố nhiệm kỳ 2018-2021.

Qua kiểm tra công tác bầu cử, Tổ trưởng các Tổ bầu cử  đã tổ chức triển khai thực hiện bầu cử một cách nghiêm túc, đúng luật. Trong thời gian tham gia bỏ phiếu, các tổ bầu cử thường xuyên thông tin tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thu xếp thời gian tham gia bỏ phiếu để đảm bảo tỷ lệ cử tri tham gia đạt kết quả. Tuy nhiên, một số ít tổ dân phố chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về công tác bầu cử để cử tri  biết và tham dự đầy đủ.

Kết quả bầu cử Trưởng, Phó khu phố nhiệm kỳ 2018-2021, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành các quyết định công nhận Trưởng, Phó khu phố như sau:

 * Khu phố 1:

            + Huỳnh Văn Phước – Trưởng Khu phố – ĐT: 0903.701.616

            + Vũ Văn Minh – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0908.025.192

* Khu phố 2:

            + Nguyễn Thị Tuyết  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0167.457.6221

            + Huỳnh Thị Trúc – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0938.127.815

* Khu phố 3:

            + Nguyễn Thị Mai  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0967.103.363

            + Nguyễn Văn Ngọc – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0908.176.463

* Khu phố 4:

            + Lê Tiến Dũng  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0903.346.459

            + Phan Văn Thương – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0908.127.221

* Khu phố 5:

            + Trần Văn Chương  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0937.762.086

            + Huỳnh Đức Thắng – Phó Trưởng Khu phố – ĐT:0903.814.835

* Khu phố 6:

            + Nguyễn Đắc Chung  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0903.344.653

            + Nguyễn Ngọc Long – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0122.963.2184

* Khu phố 7:

            + Nguyễn Văn Đê  – Trưởng Khu phố – ĐT: 0919.774.146

            + Nguyễn Thị Kim Xuyến – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0961.328.044

* Khu phố 8:

            + Nguyễn Văn Chinh – Trưởng Khu phố – ĐT: 0916.512.774

            + Nguyễn Văn Nghĩa  – Phó Trưởng Khu phố – ĐT: 0908.010.753

Ban biên tập