Những điều cần biết về phòng cháy chữa cháy nơi khu dân cư, nhà cao tầng

769

1./ Tổng hợp các vụ cháy: 

2./ Nguyên nhân gây ra cháy :

3./ Cách đề phòng cháy nổ:

4./ Cách xử lý khi xảy ra cháy:

5./ Cách phân biệt các loại bình chữa cháy:

6./ Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy:

7./ Hướng dẫn kiểm tra và bảo quản bình chữa cháy:

8./ Hướng dẫn sử dung bếp gas an toàn:

9./ Hướng dẫn sử dụng điện an toàn:

10./ Hướng dẫn cách thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà cao tầng: