NIÊM YẾT DANH SÁCH CỬ TRI

1703

Về việc niêm yết danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử tại Phường 6 (gồm 13 Khu vực từ số hiệu 045 đến 057),

Ủy ban nhân dân Phường 6 tổ chức niêm yết danh sách cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV – đơn vị số 5; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X – đơn vị số 22, cụ thể như sau:

  1. Thời gian niêm yết: từ 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2021.
  2. Khu vực niêm yết danh sách cử tri:

Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6, số 356A Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình: Tổng danh sách cử tri toàn phường.

Điểm sinh hoạt khu phố 2, số 6A Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 045 (Cử tri Tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5 Khu phố 1).

Trụ sở Quận đoàn Tân Bình, số 334 Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 046 (Cử tri Tổ dân phố 6, 7, 8, 9, 10, 11 Khu phố 2).

Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường 6, số 225 Nghĩa Phát, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 047 (Cử tri Tổ dân phố 12, 13, 14, 15, 16, 17 Khu phố 2).

Nhà ông Nguyễn Văn Luyện, số 97 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 048 (Cử tri Tổ dân phố 18, 19, 20, 21, 22, 23 Khu phố 3).

Nhà ông Bùi Đức Tuệ, số 16 Đại Nghĩa, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 049 (Cử tri Tổ dân phố 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Khu phố 3).

Nhà ông Lưu Đình Bội, số 215 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 050 (Cử tri Tổ dân phố 31, 32, 33, 34, 35 Khu phố 4).

Nhà ông Lê Tiến Dũng, số 221/12 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 051 (Cử tri Tổ dân phố 36, 37, 38, 39, 40 Khu phố 4).

Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 5, số 11 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 052 (Cử tri Tổ dân phố 41, 43,44,45 Khu phố 5; Tổ dân phố 70,72 Khu phố 8).

Nhà bà Tạ Thị Tuyết Dung, số 49A/10 Hưng Hóa, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 053 (Cử tri Tổ dân phố 46,47,48,49 Khu phố 5; Tổ dân phố 71 Khu phố 8).

Nhà bà Đặng Thị Kim Liên, số 61 Nghĩa Hưng, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 054 (Cử tri Tổ dân phố 50 Khu phố 5; Tổ dân phố 51, 52, 53, 54, 55, 56 Khu phố 6).

Nhà ông Trần Quốc Lệnh, số 24/18 Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 055 (Cử tri Tổ dân phố 57, 58, 59, 60, 61, 62 Khu phố 6).

Chốt bảo vệ dân phố Khu phố 7, số 771 Cách mạng Tháng 8, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 056 (Cử tri Tổ dân phố 63, 64, 65, 66, 67, 68 Khu phố 7).

Nhà bà Lê Thị Lệ Minh, số 2/8 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân Bình: Khu vực bỏ phiếu số 057 (Cử tri các Tổ dân phố 42 Khu phố 5; Tổ dân phố 69 Khu phố 7; Tổ dân phố 73, 74, 75 Khu phố 8).

Ủy ban nhân dân phường thông báo đến chi ủy các chi bộ, ban điều hành 8 khu phố, 75 tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường được biết để kiểm tra, điều chỉnh thông tin cử tri./.