Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1199

Ôn truyền thống kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017)

         

Cách đây 87 năm, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ban hành Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh – đây được xem là hình thức đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng, qua mỗi giai đoạn, theo yêu cầu nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dần có các hình thức, tổ chức Mặt trận với tên gọi cụ thể khác nhau:

– Mặt trận Thống nhất nhân dân Phản đế Đông Dương (11/1936);

– Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương (3/1938);

– Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương (11/1939);

– Việt Nam Độc lập Đồng minh hội – gọi tắt là Việt Minh (19/5/1941);

– Năm 1946, Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam được thành lập – một Mặt trận thứ hai, cùng với Mặt trận Việt Minh thực hiện nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

– Mặt trận Liên Việt (3/3/1951);

Sau Hiệp định Geneve (1954), ở miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955). Ở miền Nam có hai tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960) và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (20/4/1968).

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Đại hội thống nhất các tổ chức Mặt trận của cả nước, diễn ra từ ngày 31/1 đến 4/2/1977, ba tổ chức Mặt trận là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (ở miền Bắc), Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam (ở miền Nam) đã hợp nhất và lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chủ trương đoàn kết rộng rãi, gắn bó các giới, các tầng lớp đồng bào, tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích dân tộc, đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết, phấn đấu, chung sức, chung lòng vượt qua những khó khăn, thách thức; chủ động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tích cực học tập, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017, các khu phố đã cùng nhau phát động tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào “Vì thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc”; vận động ủng hộ cứu trợ đồng bào các tỉnh bị thiên tai và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo …. Các khu phố trao đổi, góp ý về những biện pháp khắc phục những tồn tại, những điều chưa tốt tại khu dân cư về việc thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gắn với chủ đề “Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Trách nhiệm”; tập trung đẩy mạnh vận động nhân dân ở địa bàn dân cư phát huy dân chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; tuyên truyền chống các sản phẩm văn hóa độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội và thực hiện “Năm an toàn giao thông” với phong trào “3 không – 3 có” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát động nhằm góp phần cùng cả nước và thành phố kéo giảm 10% số tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: Số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương.

Với chiều dài lịch sử 87 năm, dù ở giai đoàn nào, với hình thức tổ chức và tên gọi nào thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình là đoàn kết, tập hợp mọi người Việt Nam yêu nước vì mục tiêu chung của Cách mạng, của Đảng, của dân tộc./.

Lịch tổ chức Ngày hội đại đoàn kết tại 8 khu phố, phường 6, quận Tân Bình

  • Khu phố 1: 08g00 ngày 19/11/2017 tại Hội trường trường Tiểu học Đống Đa
  • Khu phố 2: 19g00 ngày 15/11/2017 tại Trạm Y tế Phường 6
  • Khu phố 3: 19g00 ngày 14/11/2017 tại Hội quán giáo xứ Vinh Sơn 6
  • Khu phố 4: 19g00 ngày 15/11/2017 tại Hội quán giáo xứ Nam Hòa
  • Khu phố 5: 09g00 ngày 11/11/2017 tại Trường Mầm Non 6
  • Khu phố 6: 19g00 ngày 15/11/2017 tại Trường THCS Trần Văn Đang
  • Khu phố 7: 19g00 ngày 14/11/2017 tại Chốt bảo vệ khu phố 7 (số 771 CMT8, P6)
  • Khu phố 8: 19g00 ngày 17/11/2017 tại Hội trường trường Nghiệp vụ Bưu Điện.

* Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 6 phối hợp với Ủy ban nhân dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường tổ chức phần hội chung cho 8 khu phố tham gia chủ đề “Ngày hội văn hóa” từ 15h00 đến 21g00 ngày 18/11/2017 tại Trạm Y tế Phường 6 với nhiều nội dung phong phú như: Gian hàng ẩm thực, Hội thao, Nhảy sạp, Đố vui, Liên hoan văn nghệ, tuyên dương những gương tiêu biểu “Người tốt – Việc tốt” cấp phường năm 2017 và trao quà cho một số hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn phường./.