Phản hồi tiếp nhận phản ánh

Cám ơn quý khách đã đóng góp ý kiến. Các ý kiến sẽ được gửi về cho Ủy ban nhân dân Phường 6 Quận Tân Bình để xử lý

Trang chủ