PHƯỜNG 6 THỰC HIỆN CẤP CHỮ KÝ SỐ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

146

Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyến đối số quốc gia 10/10 năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền cấp CHỮ KÝ SỐ miễn phí cho người dân trên địa bàn phường, Ủy ban nhân dân phường 6 phối hợp vời Phòng Văn hoá – Thông tin và Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tổ chức CẤP CHỮ KÝ SỐ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG.

– Thời gian: Buổi sáng từ 8h00’ đến 11h30’; Buổi chiều: 13h30’ đến 16h30’ vào 02 ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2023 (thứ Ba và thứ Tư).

– Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 6, số 356A Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình.

Lưu ý: khi đi thực hiện, người dân nhớ đem theo CCCD và điện thoại thông minh.

Vì lợi ích lớn đem lại từ chữ ký số, rất mong các các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn phường 6 tích cực hưởng ứng tham gia.