PHƯỜNG 6 TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

284