PHƯỜNG 6 TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ CÔNG CÓ PHÁT SINH PHÍ, LỆ PHÍ TẠI “BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ”

446

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính tại Ủy ban nhân dân phường; đồng thời đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Ủy ban nhân dân Phường 6 triển khai áp dụng hình thức thanh toán điện tử đối với các dịch vụ công có phát sinh phí, lệ phí, như: Sao y – chứng thực, Tư pháp – Hộ tịch và thu thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả”.

Theo đó, khi thực hiện các thủ tục hành chính có phát sinh phí, lệ phí và đóng thuế đất phi nông nghiệp tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả” ngoài hình thức thanh toán bằng tiền mặt, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể thực hiện thanh toán điện tử thông qua chuyển khoản ngân bằng hình thức quét mã QR được niên yết tại “Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả”, để thanh toán.

Số tài khoản thực hiện thanh toán điện tử của Ủy ban nhân dân Phường 6:

– Loại hình: Dịch vụ hành chính công Sao y – chứng thực, Tư pháp – Hộ tịch và thu thuế đất phi nông nghiệp.

– Địa chỉ 356A Bắc Hải, phường 6, quận Tân Bình, Tp.HCM

– Chủ tài khoản: ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6

– Số tài khoản: 6660308980383

– Tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) Chi nhánh Nguyễn Tri Phương.

Thời gian thực hiện: từ ngày 25 tháng 8 năm 2022.